Venuu | Personal fotografering Göteborg

Inför Venuus lansering i Göteborg kontaktades Robin Elmgren Photography för att ta porträtt bilder i Göteborgs miljö för användning i tidningar, reklam, utskick, hemsidor och mer!